Voucherregeling

Voucherregeling

Offshore Wind Innovation CEntre

Een onderdeel van het OWIC-project is het verder brengen van innovatieve ideeën rond O&M activiteiten in pre-competitieve samenwerkingen door middel van OWIC-vouchers. Lees op deze pagina wat de OWIC-voucherregeling voor uw bedrijf kan betekenen.

Wat houdt de voucherregeling in?

Het doel van het OWIC is de ontwikkeling van bedrijvigheid en innovaties op het gebied van offshore windenergie te faciliteren. Om het MKB actief te betrekken bij pre-competitieve samenwerkingsprojecten financiert OWIC een aantal van deze projecten mee. OWIC brengt kennis en ervaring samen en maakt het toegankelijk voor bedrijven in de regio. Heeft u als MKB-bedrijf een innovatief idee op het gebied van offshore wind? Dan denken we graag mee in het vormgeven van uw idee en het toetsen van de haalbaarheid van het traject. Bijvoorbeeld rond één van onderstaande thema’s:

  • kabels
  • bolting (vastschroeven)
  • onderhoud (operations & predictive maintenance)
  • Rotorbladen
  • Energie (opwekking, opslag en balancing)

Of heeft u een andere innovatie met betrekking tot offshore wind? En wilt u dat één van OWIC-partners hier een technisch, juridisch, economisch, ecologisch, beleidsmatig, innovatief en/of sociaal vraagstuk van maakt en hier een antwoord op geeft? Dan is de OWIC-voucherregeling iets voor u!

We denken graag mee in het verder vormgeven van uw innovatieve idee en toetsing van uw innovatietraject.

Voucherprojecten

We bieden twee soorten voucherregelingen aan:

Ideefase (omvang max. € 5.000,-) zijn in principe bedoeld om met behulp van deskresearch informatie te genereren om het voorliggende idee te substantiëren en verder uit te werken. Kan bijvoorbeeld een nieuwe O&M-toepassing het (aanvragend) MKB kansen bieden.

Toetsingsfase (omvang max. € 15.000) zijn gericht op de toetsing van de (pre)haalbaarheid van een idee: is toepassing van nieuwe O&M producten/processen/diensten van het aanvragend MKB haalbaar? 

Elk OWIC-vouchertraject wordt afgesloten met een beknopte, heldere rapportage opgesteld door de Hanzehogeschool, Hogeschool Saxion, Rijksuniversiteit Groningen of Noorderpoort.

OWIC-Voucherregeling in 4 stappen

1. Aanmelden: via het contactformulier of bij Dirk Jan Hummel via info@owic-eemshaven.nl

2. Eerste gesprek: identificatie potentiële innovatie en vaststellen vraagstelling

3. Toetsingsfase-voucher: toekenning (waarde max. € 15.000 en 20-30% eigen financiële inbreng)

4. Kennisdeling: een helder en beknopte rapportage

Meer weten?

Wilt u weten wat de OWIC-voucherregeling voor uw bedrijf kan betekenen? Bent u benieuwd naar uw mogelijkheden in de Eemshaven? Wilt u gebruik maken van de testfaciliteiten van OWIC? Of wilt u in contact komen met andere offshore windbedrijven in de Noordelijke regio? 

Ik wil weten wat jullie specifiek voor mij kunnen betekenen