Projecten

Projecten

Business Development

Om nieuwe innovaties en hiermee nieuwe werkgelegenheid te creëren en de concurrentiepositie van noordelijke (MKB) bedrijven te verbeteren zijn in overleg met het bedrijfsleven een negental business development projecten benoemd en is er ruimte om een aantal kleinschalige precompetitieve samenwerkingsprojecten uit te voeren. Door middel van zogenaamde ‘makelen en schakelen’ activiteiten (het initiëren en helpen met het maken van een start in een precompetitieve setting) wordt een open innovatie omgeving voor toepassingen van O&M-innovaties gecreëerd. Veelal zullen deze projecten rondom de testfaciliteiten worden vormgegeven.

Elk business development traject is ‘geadopteerd’ door een key bedrijf met ‘naam’ (grootbedrijven) in de offshore windindustrie, die zelf ook een grote drive heeft om het traject te laten slagen. Verder is een aantal deelnemende MKB’ers actief in de daadwerkelijke ontwikkeling van het nieuwe product c.q. dienst. Het geheel wordt begeleid door de OWIC business development coördinator.