Pre-competitieve samenwerkingsprojecten & financiering

Pre-competitieve samenwerkingsprojecten & financiering

Open innovatie omgeving

Binnen het OWIC wordt een open innovatie omgeving voor toepassingen van O&M- innovaties gecreëerd. Via dit model wordt de gegenereerde kennis toegankelijk en beschikbaar gemaakt voor alle partijen die aan het project deelnemen, ten behoeve van relevante ontwikkelingen.

Voeg je koptekst hier toe

Hierin wordt een balans gevonden tussen ontwikkelpotentieel en het bedrijfsbelang van het betrokken regionale MKB. Zodoende zal zij voordeel hebben van geïnvesteerde tijd en middelen en hoogwaardige expertise en anderzijds van de versnelling in innovatie uit die open interactie en kennisdeling.

Uit de toe te passen instrumenten zoals innovatieworkshops en matchmaking dagen maar ook door de vele 1-op-1 adviesgesprekken met MKB en andere partijen worden gedachten, ideeën en vroegtijdige low Technology Readiness Level (TRL) projecten tot concrete projectvoorstellen en projectsamenwerkingen gesmeed die potentie hebben door te groeien tot pre-competitieve samenwerkingsprojecten. De projecten hebben een scope, die breed en integraal of specialistisch kan zijn.

Financiering

Om het MKB actief te betrekken bij pre-competitieve samenwerkingsprojecten gaat het OWIC een aantal van deze projecten meefinancieren. We onderscheiden twee categorieën precompetitieve samenwerkingsprojecten:

  • Ideefase (omvang max. € 5.000): projecten gericht op de uitwerking en aanscherping van een idee en toetsen van de belangrijkste aannamen om vast te stellen of verdere uitwerking toegevoegde waarde biedt en;
  • Toetsingsfase (omvang max. € 15.000) gericht op de haalbaarheid van het idee, evt. gevolgd door het design van een pilotproject. Deze projecten vallen onder Proof of Concept

Bij beide categorieën pre-competitieve samenwerkingsprojecten kan het MKB ook gebruik maken van de fiscale regelingen zoals de WBSO. Na positieve afronding van een toetsingsfase project, kan het MKB gebruik maken van bijvoorbeeld de VIA (SNN), MIT (RVO) en Topsector Wind op Zee/Energieregelingen (RVO). Meer informatie over deze regeling vind je hier.

Financiering na de ontwikkelingsfase

In het OWIC kunnen innovatieve MKB’ers aanlopen tegen financieringsproblemen in de ontwikkelingsfase, als aanloop naar ‘Valley of Death’, de meest kritieke fase voordat een product in de markt wordt omarmd. Binnen OWIC wordt daarom tevens financiële expertise ingebracht om (MKB-) ondernemingen in deze fase te begeleiden en te adviseren bij financieringsvraagstukken. Denk hierbij aan ondersteuning vanuit Economic Board Groningen, NOM, banken, venture capitalists, subsidieadviesbureaus, Energy Venture-lab en TCNN.

Ik wil weten wat jullie specifiek voor mij kunnen betekenen