Faciliteiten

Faciliteiten

Testfaciliteiten

Een belangrijk aandachtspunt – en op dit moment groot knelpunt – is de beschikbaarheid van voldoende generieke Operation & Maintenance (O&M) testfaciliteiten. Daarom zorgt OWIC voor het beschikbaar stellen van faciliteiten waar onderzoek door het bedrijfsleven en onderwijs kan plaatsvinden. Dit voor verschillende niveaus van onderwijs, postinitieel onderwijs en onderzoek.

Meerwaarde van de testfaciliteiten

  • Supply chain bedrijven kunnen op een zichtbare locatie van hun klanten specifieke toepassingen van hun producten testen en valideren
  • Deze faciliteiten zijn ook beschikbaar voor bedrijven en kennisinstellingen buiten de regio waardoor interactie en samenwerking met plaatselijke bedrijven wordt vergroot en aanwas van bedrijven en werkgelegenheid kan plaatsvinden in de regio
  • Bedrijven die verantwoordelijk zijn voor onderhoud en reparatie van de windmolen kunnen op deze locatie, met hun partners, testen (laten) uitvoeren
  • De beschikbare testfaciliteiten hebben een aanzuigende werking voor innovatieve bedrijven in de sector. Innovaties moeten gedemonstreerd en langdurig getest worden voordat ze geïmplementeerd kunnen worden

De volgende testfaciliteiten zijn in ontwikkeling:

Subsea Cable Lab & Offshore Bolting Workshop inclusief mock-up

De eerste activiteiten richten zich op de directe behoefte van het bedrijfsleven om onderzoeksmogelijkheden te creëren voor cable & bolt testing en handlingtoepassingen. Samen met het Fieldlab Zephyros wordt met het bedrijfsleven en de verschillende kennisinstellingen een project ontwikkeld dat van deze faciliteiten gebruik gaat maken. Tevens is er behoefte aan een High Voltage Lab. De Subsea Cable activiteiten zullen uiteindelijk onder hoge spanning moeten worden getest.

Rotorbladinspectie door drone/robot

Meetfaciliteiten gericht op O&M waarbij met behulp van robotica, automatisering, Artificial Intelligence en dronetechnieken nieuwe manieren van onderhoud en reparatie worden getest. Hiervoor worden een windmolen en een werkplaats met windmolenwieken beschikbaar gesteld. Tevens is er grote behoefte aan kennis rondom decommissioning. In een Rotor Blade Recycle Lab wordt een demonstratiewerkplaats voor het recyclen van rotorbladen gecreëerd.

Working at heights academy (virtual training & basic training) instructieruimte en Tower

Onderzoek naar innovatieve oplossingen om werken op hoogte interactief te trainen ter voorbereiding van werkzaamheden offshore, en overige veiligheidstrainingen op basis van de GWO-trainingstandaard BST. Een daadwerkelijke windmolen geeft een nog meer realistisch beeld van de werkelijkheid.

Data- and Simulation Lab

Alle data voor Remote Operations & (Predictive) Maintenance van bijvoorbeeld sensoren, drones en onderwaterdrones (evt. gecombineerd met Artificial Intelligence) zullen moeten worden verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd in het Data- and Simulation Lab. Dit Data- and Simulation Lab kan eventueel verder worden uitgebreid tot een compleet geïntegreerde Data Tower waarin zaken als Zero Downtime en Zero on-site Maintenance belangrijke thema’s zijn. De Data Tower wordt samen met Fieldlab Zephyros gerealiseerd.

Open Innovation Centre

In het Open Innovation Centre worden aanpalende thema’s rond energieopwekking, -opslag en –balancing onderzocht. Het is een soort werkplaats op locatie om nieuwe toepassingen in en om windparken op zee te testen,  bijvoorbeeld meetfaciliteiten op een plek in het water installeren ten behoeve van energieopslagtrajecten en golfenergie.

Ik wil weten wat jullie specifiek voor mij kunnen betekenen