Trainingen

Trainingen

Trainingsfaciliteiten

Het aanbieden van trainingsfaciliteiten wordt door de diverse commerciële bedrijven gedaan. Binnen de Eemshaven is al een aantal van dit soort bedrijven (op tijdelijke) basis actief. Doel van dit werkpakket is om de commerciële trainingsbedrijven stevig te verbinden met de onderwijsinstellingen en de bedrijven (op commerciële basis) gebruik te laten maken van de testfaciliteiten.

Voeg je koptekst hier toe

Uiteindelijk is een offshore wind innovation hub niet compleet zonder trainingsbedrijven die de Eemshaven als vaste locatie hebben en vanuit hier het cluster als geheel bedienen. Vanuit het bedrijfsleven is een sterke behoefte uitgesproken voor bedrijfstrainingen voor de geïdentificeerde vijf innovatiethema’s. Naast het testen van innovaties is het van belang trainingen te ontwikkelen die aansluiten op de nieuwe werkmethodes of het gebruik van de innovatieve technologie. Denk hierbij aan een nieuwe bolting methode, voordat nieuwe bout- en moerverbindingen worden geplaatst is een training noodzakelijk om het werk zo efficiënt mogelijk off-shore uit te voeren. Of aan een trainingsmodule over het gebruik van onbemande lucht- en onderwaterrobot bij holistische en fysieke interactie bij inspectie van windturbines. Naast de innovaties zijn trainingen in het gebruik bijna altijd verbonden aan de inzet van geavanceerde technologieën. Binnen het project wordt een expertgroep (offshore windtrainingen) gevormd die periodiek samenkomt om af te stemmen over voortgang, werkzaamheden en de trainingsbehoefte vanuit aangesloten MKB en grootbedrijf. Deze experts zijn de schakel tussen bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs.

Cable maintenance

Trainingen voor onderhoud en reparatie aan kabels. Ontwikkeling van blended simulatietraining om de offshore onderhoudswerkzaamheden aan kabels onshore te trainen. Denk hierbij aan het koppelen van kabels aan de windturbines, kabelverbindingen en onderhoudswerkzaamheden na schade.

 • Projectlead – Groningen Seaports
 • MKB-partner – Hulst Innovation Cable Equipment (HICE), Stopaq
 • Stakeholders – Van Oord, TenneT, Sealane, TKF, Ballast Nedam, DHSS
 • Kennisinstelling – Noorderpoort, RUG (digital twin)

Bolting

Trainingen voor onderhoud en installatie van boutverbindingen. Ontwikkeling van blended trainingen om efficiënter onderhoud te plegen en nieuwe installatiemethodes te leren. In een windturbine zijn duizenden bouten aanwezig. Door vibraties kunnen bouten lostrillen en uiteindelijk resulteren in enorme schade.

 • Projectlead – Northsea WindHub
 • MKB-partner – Rope Access Noord
 • Stakeholders – Peterson Wind Asset Management, Siemens, Van Oord,
 • Kennisinstelling – Noorderpoort, RUG (digital twin)

Remote Operations & (Predictive) Maintenance

Trainingen voor gebruik van de onbemande lucht- en onderwaterrobot bij holistische en fysieke inspecties van windturbines, gebruik van inspectiedrones, sensortechnologie en diagnostische systemen. Denk hierbij aan voorbereidende handelingen voor inzet van inspectiedrones zoals het testen van systemen en sensoren, maar ook simulaties voor reparaties, troubleshooting en emergency procedures.

 • Projectlead – Fieldlab Zephyros / Northsea WindHub
 • MKB-partner – DHSS, DroneQuest,
 • Stakeholders – Demcon, LM Windpower, Qlayers, Terradrone, Siemens, GE, Visser Smit & Hanab, Volker Wessels Workforce
 • Kennisinstelling – Saxion Hogeschool, Hanzehogeschool, RuG (digital twin), New Energy Coalition

Rotor Blades

Training voor de reparatie en het veilig recyclen van turbinebladen. Ontwikkeling van werkprocessen en trainingen om veilig composietmateriaal van turbinebladen te recyclen en inzetbaar te maken voor gebruik in de circulaire economie. De behoefte is groot, want in de komende vijf jaar worden 14.000 turbinebladen gedecommissioned in Europa. Training ontwikkelen voor reparatie van bladen waarbij niet alleen naar de structurele sterkte wordt gekeken maar ook naar de aerodynamische performance.

 • Projectlead – Virol
 • MKB-partner – Lubbers Logistics
 • Stakeholders – Bek & Verburg, Reym, DHSS, Machinefabriek van der Ploeg, BioBTX
 • Kennisinstelling – Hanzehogeschool, RUG (digital twin), New Energy Coalition

Energieopwekking, -opslag en -balancing

Trainingen voor installatie en onderhoud van complementaire energieopslag bij windparken. De training biedt toegevoegde waarde voor engineers om analyses en interactie van de onderlinge componenten en interactie met de omgeving te ervaren. Dit ter voorbereiding van een grootschalige inzet bij een windpark van Orsted.

 • Projectlead – STARK Learning
 • MKB-partner – Ocean Grazer
 • Stakeholders – Orsted, Siemens, GE, MHI Vestas, Van Oord, Ballast Nedam, SeaQurrent
 • Kennisinstelling – RUG (digital twin), Hanzehogeschool, New Energy Coalition

Ik wil weten wat jullie specifiek voor mij kunnen betekenen