Over ons

OWIC

informatie-, trainings- en innovatiecentrum

Het OWIC is een informatie-, trainings- en innovatiecentrum voor bedrijven en instellingen die zich bezighouden met opwekking van windenergie op zee (offshore wind). In totaal 19 partijen -bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden- hebben zich verenigd in OWIC om ervoor te zorgen dat bedrijven gemakkelijker en sneller kunnen innoveren en ontwikkelen in offshore windenergie.

Focus en groei

De focus ligt op service en onderhoud van de windparken. OWIC wil hét loket zijn waar men terecht kan voor informatie en voor het leggen van relevante contacten. Daarnaast zal OWIC Faciliteiten inrichten voor trainingen en opleidingen op het gebied van offshore windenergie. De Eemshaven is daarbij de perfecte basis- en servicehaven door haar ligging, de gehele aanwezige supply chain, een start- en landingsplaats voor helikopters en de potentie van nog veel meer geplande windturbines op de Noordzee.

Behoefte, belang en omvang van groene energie -door wind en zon- nemen toe. Met name de windenergie op zee zal de komende jaren steeds verder groeien. Een deel daarvan wordt voor de Waddenkust opgewekt. Deze windparken op zee moeten niet alleen gebouwd, maar ook onderhouden worden. Hier liggen economisch grote kansen voor (nieuwe) bedrijvigheid, kennisdeling en innovaties. Door het innovatievermogen in de regio uit te breiden, wil OWIC de kansen voor bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden die de bouw en het onderhoud van deze parken biedt, verder vergroten en benutten.

Offshore wind

De rol van offshore wind wordt niet alleen groter en belangrijker in de Nederlandse energiemix, ook economisch wordt haar rol steeds belangrijker. Zowel in termen van omzet als in werkgelegenheid is deze sector inmiddels aanzienlijk te noemen en is er al jaren sprake van groei. In een door PWC uitgevoerd onderzoek uit 2018 is gebleken dat de directe en indirecte bijdrage van de sector aan de Nederlandse economie zo’n € 2,2 miljard bedraagt en dat zij goed is voor zo’n 6.400 FTE aan werkgelegenheid. In een door PWC berekend basisscenario kan de groei doorzetten naar € 4 miljard omzet en 11.200 FTE aan (in)directe werkgelegenheid in 2030.

De realisatie van deze offshore windparken legt ook Noord-Nederland geen windeieren: in totaal is er in de afgelopen 10 jaar ongeveer 1,6 Miljard Euro omzet gerealiseerd waarvan ongeveer 10% in de Eemshaven zelf is gegenereerd. Verder is er voor 300 tot 600 manjaar aan werkgelegenheid gecreëerd. De verwachting is dat met de aanleg van de nieuwe offshore windparken ten noorden van de Waddeneilanden deze getallen vertienvoudigd worden.

Windparken op de Noordzee spelen eveneens een grote rol bij de diversificatie en verduurzaming van de energiemix. Daarbij is een belangrijke rol voor waterstof weggelegd. Op momenten dat er meer windstroom is dan gebruikers nodig hebben kan de stroom in waterstof worden omgezet. De op zee opgewekte groene energie kan dan in gasvorm worden ingezet in de industrie of de mobiliteit, of tijdelijk ondergronds worden opgeslagen. Waterstof geproduceerd door elektrolyse met groene stroom of uit biomassa, wordt vaak groene waterstof genoemd. Voor de productie van groene waterstof is het van belang dat er voldoende duurzaam opgewekte elektriciteit beschikbaar is. Een belangrijke bron hiervoor zijn de geplande ontwikkelingen voor de uitbreiding van wind op zee. Uit de route van de industrie in de Eemsdelta naar een negatieve CO2-huishouding in 2050 blijkt dat naast biomassa (als brandstof, maar ook grondstof) alleen daarvoor al 7 GW aan windenergie noodzakelijk is.

De Eemshaven

Bij de realisatie van de Nederlandse en Duitse windparken heeft de Eemshaven als constructie- en servicehaven een kansrijke koploperspositie. Al sinds 2009 speelt de Eemshaven een belangrijke rol met betrekking tot de assemblage en de logistieke afhandeling van windturbines, mede dankzij de opgebouwde offshore windervaring en de aanwezigheid van alle benodigde (nautische) faciliteiten. Dit heeft geleid tot een indrukwekkend trackrecord van windparken die via de Eemshaven zijn aangelegd: inmiddels 17 windparken.  De Eemshaven ligt geografisch gezien erg gunstig voor de offshore windactiviteiten op de Noordzee en de haven voldoet aan alle maritieme eisen.

De laatste jaren is de Eemshaven niet alleen uitgegroeid tot een belangrijke basishaven voor de offshore wind logistiek, maar ook tot een servicehaven voor het onderhoud van de geplaatste windturbines op zee, vooral voor de windparken in het Duitse deel van de Noordzee. Dit maakt de Eemshaven een logische, goed geoutilleerde en gunstig gelegen basishaven voor de verdere ontwikkeling van de offshore windindustrie.

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste OWIC-nieuws en ontvang de nieuwsbrief