Ontwikkeling virtual basic training refreshers
Ontwikkeling

Ontwikkeling virtual basic training refreshers

Onderhoud op en aan offshore windturbines brengt unieke risico’s met zich mee. In het Offshore Safety Refreshers project worden manieren om veiligheidsbewustzijn en gedrag tijdens onderhoudswerkzaamheden offshore te trainen. Deze kennis is noodzakelijk omdat op deze locaties hulp vaak niet snel ter plaatse is. Dit project voorziet in de behoefte om risicovolle offshore onderhoudsscenario’s te trainen om beter voorbereid te zijn op gevaarlijke situaties en veiligheidsincidenten.

Geïnventariseerd wordt welke onderhoudswerkzaamheden en risicovolle situaties zich voordoen om de scenario’s te bepalen. Op het vlak van technologie wordt onderzocht hoe een blended training trainingsmethodiek te ontwikkelen. Deze methodiek omvat mobile (app-based) learning en virtual reality ervaringen in combinatie met praktijklessen. Deze trainingen hebben een tweejaarlijkse herhalingsverplichting voor het uitvoeren van offshore werkzaamheden. Partners TNO/ECN, GE, SMST, Snel Uitzendbureau, Rope Access Noord en STARK Learning innoveren in het beschikbaar maken van maintenance safety training voor offshore windprofessionals.

Deze innovaties worden gezamenlijk ontwikkeld in het data en simulatie lab en omvatten de volgende activiteiten:

a) Inventarisatie risicovolle offshore onderhoudsscenario’s en situaties, bepalen leerdoelen
b) Onderzoek blended training methodiek, inzet van mobile learning, VR en praktijkoefeningen

c) Ontwerp en realisatie van een virtueel offshore windpark als trainingsomgeving

d) Ontwikkeling van realistische virtuele trainingsscenario’s
e) Ontwikkeling Offshore Safety App en blended training formats

Aanmelden nieuwsbrief

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy