Even kennismaken met: RelyOn Nutec
Nieuws - 
May 12, 2022

Even kennismaken met: RelyOn Nutec

Even kennismaken met: Marcel Hartmann van RelyOn Nutec Eemshaven

Door Teun Hoek

Marcel Hartmann is vanaf het begin aangesloten bij de totstandkoming van het Offshore Wind Innovation Center (OWIC) project in de Groningse Eemshaven. Hiervoor was hij onder meer werkzaam bij Rope Access Noord en Arvick. Hij hield zich daar voornamelijk bezig met de mechanische kant van (innovatieve) bolting methodieken en bolting projecten. In zijn nieuwe functie bij RelyOn Nutec gaat business development ook een belangrijke rol spelen. Marcel kent de wereld van de offshore wind goed en is betrokken geweest bij de opzet van een eerder trainingscentrum in de Eemshaven.

RelyOn Nutec en het OWIC-project
Vanuit de Noord-Nederlandse Offshore Wind (NNOW) federatie is het OWIC-project gelanceerd en kwam vanuit het programma tevens het vraagstuk “hoe leiden we de vakmensen van morgen op en welk trainingspakket hoort daarbij?” Hiervoor werd RelyOn Nutec gevraagd. Zij zijn een gerenommeerd en veelgevraagd trainings- en veiligheidsinstituut binnen de maritieme, on- en offshore olie en gassector, en tevens de windindustrie. Met meerdere vestigingen in Europa, onder andere in de Rotterdamse en Amsterdamse haven, Bremerhaven, Oostende, is RelyOn Nutec een welbekend speler in de markt.

De trainingen die RelyOn Nutec geeft aan medewerkers in de windindustrie zijn conform de Global Wind Organization (GWO) trainingsstandaard. GWO is een mondiale organisatie die zorg draagt voor het ontwikkelen en promoten van veiligheidstrainingen evenals technische trainingen binnen de windindustrie. Ondanks dat er een GWO Basic Technical & Mechanical Training voor handen is, zijn de leden binnen de bolting werkgroep van mening dat er een hogere nieuwere standaard training nodig is, die beter aansluit bij de huidige situatie. Er wordt voor dit OWIC-bolting project samengewerkt om de behoefte en probleemstelling in de markt op te halen.

Bolting werkgroep
De rol van Marcel in OWIC is opvolging te geven aan de ontwikkeling van een nieuwe bolting training. Hij doet dat als werkpakketleider van ‘de Bolting groep’. Voor eenieder die deze term nog niet kent, het gaat om boutverbindingen in een windturbine. In het bolting werkpakket wordt getracht duurzame verbindingen te maken en technici beter op te leiden met de huidige kennis en innovatie die voorhanden zijn in deze tijd. Veiliger kunnen werken binnen in een windmolen op zee en met beperkte ruimte is ontzettend belangrijk. Medewerkers moeten soms onder barre omstandigheden, zware bouten en moeren installeren die soms meer dan 25 kilogram wegen. Daarnaast hebben bolting teams nog te maken met tijdsdruk om een goede verbinding te maken. Al met al, belangrijke ontwikkelingen, want als je instaat bent om een extra bolting campagne uit te sparen en op den duur een duurzamere verbinding te creëren, is er een significante besparing te realiseren en daarmee middelen, inzet van personeel en – niet onbelangrijk – uitstoot.

Opleidingscentrum
Steeds meer studenten willen werken in windindustrie, maar waar kunnen ze terecht? OWIC moet de plek worden voor (om)scholing. Dit is ook wel nodig, want alleen al in Noord-Nederland en met name de ontwikkelingen in de Eemshaven, zijn naar er naar verwachting straks 15000 nieuwe mensen nodig in de offshore wind. De focus ligt daarbij vooral op bouwen en het verder ontwikkelen van bestaande technieken. Het wordt een uitdaging om die mensen in de Eemshaven aan het werk te krijgen, en veel hangt af van faciliteiten als (tijdelijke) huisvesting, opleidingen en nieuwe bedrijven die nog komen. Nu komt daar gelukkig positieve verandering in, onder andere met de bouw van het centraal gelegen RelyOn Nutec trainingscentrum met verwachte oplevering Q1 van 2023. Naast het trainingscentrum wil RelyOn Nutec partners van OWIC ondersteunen in initiatieven die er op het gebied van veiligheidstraining zijn. In onderstaande afbeelding een impressie van hoe het nieuwe trainingscentrum eruit komt te zien.

Afbeelding 1: Het toekomstige trainingscentrum in de Eemshaven

Trainingen en kennis delen
Terug naar de trainingen. Waar hebben we het precies over? Bekend zijn de Basic Safety Training (BST) en Basic Technical Training (BTT). Trainingen waar Europees een gemeenschappelijke standaard voor is afgesproken. Denk bij de eerste aan hoe overleef ik een ongeval op zee, het verlenen van eerste hulp of het blussen van brand in de turbine tijdens onderhoudswerkzaamheden. Bij de technische trainingen gaat het uiteraard vooral over hoe snel én veilig onderhoud en metingen uit te voeren op een windpark.

Deze trainingen zijn volgens Marcel echt ‘de basis’ die je nodig hebt om op of aan een windmolen te mogen werken. Daarnaast zijn er door de groei van innovaties in deze industrie steeds meer specialistische trainingen nodig. RelyOn Nutec ondersteunt in het faciliteren daarvan en werkt hiervoor nauw samen met haar partners en relaties. In de praktijk zie je ook vaak dat een andere organisatie een stukje van de training overneemt, omdat zij bijvoorbeeld er hun corebusiness in hebben. Denk aan een regionale onderwijsinstelling met specifieke modules.

Het trainingscentrum kent behalve een locatie voor opleidings- en trainingsdoeleinden ook een kenniscentrum waar alles samenkomt. Het moet mensen in de offshore wind bij elkaar brengen, kennis delen en vooral meer openheid in een van nature gesloten sector creëren. Zeker als het gaat om een thema als bolting weet iedereen dat er nog genoeg verbeterd kan worden, maar daar is niet veel openheid over. Deels is dat verklaarbaar, als grote speler ben je kwetsbaar om imagoschade op te lopen als je transparant bent over wat er beter kan. Toch is de zoektocht naar meer openheid uiteindelijk voor de hele sector van belang, wil het serieus genomen worden als oplossing voor mondiale grote problemen als oorlog en het klimaat. Hiervoor is transparantie en samenwerking noodzakelijk. OWIC moet een business-to-business (B2B) model zijn, met een gemeenschappelijk loket. Dus eilandjes zien te voorkomen. Samen met regionale onderwijsinstellingen kunnen opleidingen op maat ontwikkeld en in de markt gezet worden. Idealiter komt dit alles straks samen in het nieuwe trainingscentrum.

Toekomst
Als werkpakketleider bolting gaat Marcel de locatie Eemshaven mede runnen. Hij vindt dit enerzijds een grote uitdaging en anderzijds levert het meer tijd op om ook echt voortgang te kunnen boeken. Dat is nodig volgens hem. De Eemshaven is al een voorloper als het gaat om offshore wind. Als er grote bedrijven met meer projecten gaan instappen kan alles samenvallen.

Wat gaat Marcel de komende tijd doen vanuit zijn nieuwe functie? Het doel gaan halen; het promoten van de regio en laten groeien voor bedrijven en de werkgelegenheid. Het beoogde effect is dat je een grote magneet wordt voor de Europese industrie. Alle grote turbinebouwers weten de Eemshaven dan nog beter te vinden. Je hebt het dan niet alleen over bouwen, maar ook over opslag, transport en recycling (de volledige keten).

Afbeelding 2: Logo RelyOn Nutec

Aanmelden nieuwsbrief

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy