Kennisdeeldag in de Eemshaven, windenergie gaat in volle vaart door.

Kennisdeeldag in de Eemshaven, windenergie gaat in volle vaart door.

Dinsdag 1 november heeft de kennisdeeldag voor OWIC-partners en stakeholders plaatsgevonden in gebouw Nijlicht in de Eemshaven. In de ochtend werden er ongeveer dertig deelnemers uit het werkveld ontvangen. Twintig studenten van de Hanzehogeschool sloten ook belangstellend aan.

 

Directeur Dirk Jan Hummel van OWIC opende de bijeenkomst en gaf een uitleg over het project OWIC en de opbrengst van de afgelopen jaren. Door OWIC zijn er meerdere samenwerkingen en projecten ontwikkeld op het gebied van offshore wind, zoals bijvoorbeeld Decom Tools en het Cable Centre Network. De Droneport is ook een belangrijk resultaat van de onderlinge samenwerking. Deze voorbeelden zorgen er voor dat steeds meer organisaties aanhaken als projectpartner van OWIC.

 

De eerste spreker was Bernard Heikema, docent European Master in Renewable Energy van de Hanzehogeschool, en hij vertelde bevlogen over het ontmantelen van windparken op zee. Welke technieken zijn mogelijk in dit proces, hoe zorgen we voor duurzame oplossingen en ook gaf hij een inkijk in een onderzoek naar specifieke scenario’s voor het ontmantelen van offshore windparken.

 

 

 

 

 

Het potentieel is enorm, de levensduur van een windmolen is 20 tot 25 jaar en binnen vijf jaar zullen de eerste ontmantelingen plaatsvinden in heel Europa. Een bedreiging om dit haalbaar te maken is materiaal en capaciteit, voor bouwen wordt namelijk hetzelfde gebruikt. Verder geeft Bernard aan dat eigenaren verantwoordelijk zijn voor de ontmanteling, daar zouden vooraf al afspraken over moeten zijn dat ze hier financieel borg voor staan.

 

Het nieuwe T-Shore project werd onder de aandacht gebracht door Stieneke Boerma, projectmanager en bestuursadviseur van het Noorderpoort College. Dit vierjarig Erasmusproject, wat door partners uit vijf verschillende landen is opgestart, heeft als doel om in de toekomst te zorgen voor voldoende arbeidspotentieel. Dit om de duurzame transitiedoelstellingen waar te kunnen maken. Om dit te bereiken wordt kennis gedeeld en kun je  gebruik maken van elkaars faciliteiten. Uitdagingen waar het T-Shore project in kan bijdragen zijn o.a. bijscholingen en het ontwikkelen van nieuwe programma’s, het bevorderen van duurzame samenwerkingen en het ontwikkelen van arbeidsprofielen. De partners in het OWIC-project kunnen binnen T-Shore zorgen voor belangrijke kennisoverdracht, andersom zal het op de langere termijn zorgen voor meer arbeidskrachten. Aan het enthousiaste verhaal van Stieneke zal het niet liggen, mooi ook om te zien dat er nu al studenten aanwezig waren die een toekomst zien in dit vakgebied.

 

 

Het ochtendprogramma ging verder met het onderwerp predictive maintenance. Met andere woorden voorspellend onderhoud. Prof. Abeje Mersha van de Saxion University of Applied Sciences liet zien hoe drone ontwikkelingen kunnen bijdragen aan oplossingen voor onderhoud, preventie en civiele toepassingen. In dit geval liet hij het voorbeeld zien van de mogelijkheden van vliegende robots. Dit zorgt voor een veiliger en snellere oplossing. En de productie kan ook nog eens door blijven gaan. De Mechatronics Research Group van Saxion ontwikkelen en testen deze robotinnovaties verder tot een eindproduct. Enkele voorbeeld video’s met uitleg van professor Mersha laten zien wat er al allemaal kan. Via deze link is een video te bekijken https://www.youtube.com/watch?v=NmJd9ldEHAI&t=2s.

 

De afsluiting van het ochtendprogramma was voor Nina Kalio van eWEning Star. Ze kwam vertellen over het bereiken van een duurzame toekomst met als basis een gezonde planeet. De missie van de organisatie is het op gang brengen van de energietransitie door relevante informatie te ontdekken en te delen via hun digitale platform. Iedereen die werkzaam is in de hernieuwbare energie kan hier gebruik van maken. Uiteindelijk geeft Nina aan dat 80.000 gebruikers een doel is wat op termijn ook haalbaar is.

 

Na deze presentatie sloot Dirk Jan Hummel het ochtendprogramma af en konden de gasten afsluiten met een heerlijke lunch in gebouw  Nijlicht in de Eemshaven.

 

’s Middags hielden Decom Tools en Decom North aansluitend nog een regionale workshop waaraan ook de deelnemers van het OWIC-programma deel konden nemen. Hier werd ook enthousiast gebruik van gemaakt. Sprekers waren o.a. Harm Korporaal (DL Group), André Mulder (Lubbers Logistic Group) en Erik Bertholet van Groningen Seaports.

 

Aanmelden nieuwsbrief

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy