Fieldlab Zephyros en OWIC werken samen aan innovatieve offshore wind projecten
Nieuws - 
June 8, 2022

Fieldlab Zephyros en OWIC werken samen aan innovatieve offshore wind projecten

Fieldlab Zephyros en OWIC tekenen tweejarig samenwerkingscontract

Fieldlab Zephyros – het Offshore Wind programma van World Class Maintenanceen Offshore Wind Innovation Centre (OWIC) hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst getekend. Samen leveren zij een bijdrage aan een gezonde, veilige en duurzame Nederlandse offshore wind industrie.

De behoefte aan groene energie neemt flink toe. Met name de productie van windenergie op zee groeit de komende jaren sterk. Fieldlab Zephyros en OWIC stimuleren, faciliteren en adviseren het bedrijfsleven, kennis- en overheidsinstellingen op het gebied van offshore wind. Dit doen zij door nieuwe concepten en oplossingen te ontwikkelen. Fieldlab Zephyros draagt bij aan deze ontwikkelingen vanuit Vlissingen en OWIC vanuit de Eemshaven. Omdat offshore wind steeds groter en belangrijker wordt, hebben Fieldlab Zephyros en OWIC de handen ineengeslagen.

“De komende jaren vinden er veel ontwikkelingen plaats op het gebied van onderhoud op afstand bij windmolens op zee. Zo test Fieldlab Zephyros het onderhoud op afstand met drones binnen en biedt OWIC juist de faciliteiten om buiten te testen. Met de samenwerking ondersteunen wij bedrijven en startups veel breder bij hun offshore wind ontwikkelingen,” aldus Dirk Jan Hummel, projectdirecteur bij OWIC. Beide partijen gaan werken aan gezamenlijke projectinitiatieven, het gezamenlijk organiseren van bijeenkomsten en het ontwikkelen van een gezamenlijk wind innovatie community.

Foto: Dirk Jan Hummel (OWIC) en Henk Akkermans (Fieldlab Zephyros) schudden elkaar de hand na het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst

Over Fieldlab Zephyros
World Class Maintenance Fieldlab Zephyros is een initiatief dat de Nederlandse offshore renewable energy sector verenigt (industrie, onderwijs en kennisinstituten) in het bereiken van betere prestaties van het gehele energiesysteem op zee, door het introduceren van onderhoud van wereldklasse. Het doel van Fieldlab Zephyros is het ontwikkelen, testen en demonstreren van innovaties en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Het ultieme doel: geen onnodige ‘downtime’ en geen noodzaak tot on-site maintenance van de benodigde installaties. Het werken hieraan versnelt de energietransitie, en draagt er aan bij dat energie van zee ecologisch en economisch gezien een concurrerende en duurzame bron wordt.

Over OWIC
Het OWIC is een informatie-, trainings- en innovatiecentrum dat zich richt op bedrijven en kennisinstellingen die zich bezighouden met opwekking van windenergie op zee (offshore wind). Doel van OWIC is de ontwikkeling van bedrijvigheid en innovaties op het gebied van offshore windenergie te faciliteren. Ze zal kennis en ervaring samenbrengen en toegankelijk maken voor overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Aanmelden nieuwsbrief

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy