Even kennis maken met: Ocean Grazer
Nieuws - 
January 18, 2023

Even kennis maken met: Ocean Grazer

Even kennismaken met: Marijn van Rooij van Ocean Grazer

We maken kennis met Marijn van Rooij, in 2014 begonnen met een afstudeeropdracht en inmiddels één van de steunpilaren van het bedrijf dat de focus heeft op de ontwikkeling van duurzame, hybride systemen die bijdragen aan de productie en opslag van schone energie.  Zijn onderzoek was gericht op de experimentele validatie van de eerste wiskundige modellen die ontwikkeld waren voor de golfenergie convertor. Dit is een systeem dat golfenergie omzet in elektriciteit, met een tussentijdse energieopslag. Het principe van de energieopslag is water onder een drukverschil.  De golven verpompen het water van een laag bassin naar een hoger bassin en zo ontstaat tijdelijke potentiële energieopslag. Als je de opgeslagen golfenergie weer wilt omzetten, laat je het water terugstromen door turbines die elektriciteit opwekken. “Hier is het allemaal mee begonnen en komt uiteindelijk ook de naam Ocean Grazer vandaan”.

 

Marijn van Rooij van het bedrijf Ocean Grazer, dat onderzeese energieopslag ontwikkelt. Marijn is een van de drie genomineerden voor de Prins Friso Ingenieursprijs en poseert hier bij het prototype wat net uit het water is getakeld. Foto: Kees van de Veen.

Marijn is in 2015 afgestudeerd en werkzaam gebleven voor de universiteit om golfenergie en opslag verder te ontwikkelen. Dit is de hybride oplossing. In 2018 is vervolgens Ocean Grazer opgericht. Het opslaan van schone energie was zo interessant dat de focus van het bedrijf lag op het ontwikkelen van opslagsystemen, het resultaat was de Ocean Battery. “We hebben dit kunnen realiseren door alle kennis die we op dit vlak op de universiteit hebben opgedaan. Hierdoor hebben we met het bedrijf de Ocean Battery op de markt kunnen brengen”.

Met de Ocean Battery hebben ze het opslaggedeelte van de Ocean Grazer golfenergie convertor apart genomen en verder ontwikkeld tot een stand alone technologie. In plaats van twee reservoirs boven elkaar te plaatsen, maken ze nu optimaal gebruik van de druk van de zee. De Ocean Battery is inmiddels ontwikkeld tot een schaalbare, modulaire oplossing voor het opslaan van energie dat is geproduceerd door duurzame toepassingen zoals windmolens en zonneparken op zee.


Groeien door verdere ontwikkeling

Ocean Grazer is na de oprichting in 2018 gegroeid naar meer dan tien medewerkers met diverse expertises in dienst en wil in 2023 verder doorgroeien. “We blijven ons wel focussen op het ontwikkelen van de technologie, we zullen nooit een productiebedrijf worden” zegt Marijn.


Samenwerken is de key

Gevraagd naar de samenwerking met OWIC geeft Marijn aan dat dit voor Ocean Grazer een belangrijk netwerk is. “Na het eerste contact met Dirk Jan Hummel, TCNN en directeur van OWIC, hebben we ervaren dat OWIC een belangrijke partij en netwerkorganisatie is die ook mogelijkheden bieden om bijvoorbeeld te kunnen testen in de Eemshaven”. Belangrijk is dit voor de ontwikkeling van prototypes. Dat gebeurt o.a. met Groningen Seaports.  “Verder is kennisdeling van de toegevoegde waarde van opslag binnen de offshore wind industrie, hoe je dat kunt opslaan en ontladen een rol die we graag oppakken binnen dit netwerk”. Marijn geeft verder aan dat energieopslag belangrijk is voor de hele keten en infrastructuur. In de toekomst zal de samenwerking in OWIC belangrijk blijven, onder andere bijvoorbeeld met de partners die drone inspecties, logistiek etc. kunnen leveren. Ook kunnen componenten vanuit de Eemshaven verplaatst worden naar de offshore locaties.


Ocean Battery en RWE op de Noordzee Hollandse kust west

Samen met de RWE is een hele mooie aanbesteding binnengehaald. “Voor Ocean Grazer is dit alvast het veiligstellen van een hele mooie vervolgstap die we kunnen doen nadat wij het systeem op de zandafgraving hebben gedemonstreerd en getest”. In de komende twee tot drie jaar wordt hier op een volledige schaal een Ocean Battery neergelegd. Als deze test succesvol is afgerond dan gaan ze vervolgens offshore. “Op deze zandafgraving hebben we dezelfde diepte als ook offshore op de Noordzee, de Hollandse kust west. Dit is één op één qua grootte. Alleen missen nog de stromingen en golfbeweging. De zandafgraving gebruiken we om de constructiemethode en de installatiemethode verder te ontwikkelen en het systeem en de performance goed te keuren”.


Een oplossing voor zonneparken

Voor RWE is dit ook een belangrijke fase en factor in het project. Als dit lukt dan opent het ook de markt naar andere zandafgravingen en projecten. In Nederland zijn alleen al meer dan 500 zandafgravingen geschikt voor een Ocean Battery, daar worden op dit moment ook massaal drijvende zonneparken gebouwd. Een probleem is nu vooral het tekort aan netwerkcapaciteit. “Dus daar kan de Ocean Battery een mooi alternatief voor zijn”.

Duidelijk is dat de prachtige stappen die Ocean Grazer nu zet enorm belangrijk kunnen zijn voor het versnellen van de energietransitie. “Dat is ook waar we het voor doen, een duurzame wereld is wat we allemaal willen” besluit Marijn.

Meer weten over Ocean Grazer en de Ocean Battery? Kijk dan op www.oceangrazer.com.

Aanmelden nieuwsbrief

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy